Vítejte na webových stránkách

Naše škola

Ve škole se pobavíte.

Něčemu se naučíte.

A něco vytvoříte.

Úvod

Škola je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením. Jedná se o ZŠ praktickou, ve které jsou vyučováni žáci s lehkým mentálním postižením. Současně jsou zde v jedné třídě (případně formou individuální integrace), vyučováni i žáci ZŠ speciální se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, žáci s kombinovanými vadami a autisté. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem. Výuka v některých třídách probíhá v odděleních, tzn. že ve třídě jsou současně vyučovány dva, případně i více postupných ročníků. O žáky pečují učitelé (speciální pedagogové) a podle potřeby i asistenti pedagoga.

Naše škola se ve své výchovně vzdělávací činnosti dlouhodobě zaměřuje na environmentální výchovu a zdravý životní styl. Pro žáky každoročně nabízíme široký výběr školních neplacených zájmových kroužků.

Při škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od 11.30 do 16 hodin. Nemáme samostatnou školní jídelnu, stravování pro žáky je však zajištěno. Žáci se mohou stravovat v jídelně Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, na Divadelní ulici. Pro žáky 1.-3.ročníku je zajištěn pedagogický doprovod.