Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Historie školy

Historie školy

Místní národní výbor v Rýmařově již 26. srpna 1946 požádal Zemskou školní radu v Brně o zřízení zvláštní školy (nyní základní škola praktická). Žádosti bylo vyhověno a Zvláštní škola Rýmařov byla zřízena od počátku školního roku 1946/1947. Vyučování však bylo zahájeno až o půl roku později – 1.února 1947. I přes to je Základní škola praktická v Rýmařově nejstarší školou tohoto typu na území dnešního okresu Bruntál. Zakladatelem školy, řídícím i učitelem v jedné osobě byl Josef Jeřábek. Od 1. února 1947 vyučoval v jediné třídě 15. žáků. Škola se nacházela ve stávající budově na Školním náměstí v Rýmařově. O prostory se dělila s obecnou a mateřskou školou. V květnu 1948 ze školy její zakladatel J.Jeřábek odchází. Ředitelem školy byl ustanoven Ferdinand Kobliha. Za jeho působení se počet tříd školy zvedl na tři a počet žáků se zvýšil na 50. Od září 1950 původní budova školy na Školním náměstí připadala obecné škole a zvláštní škola se během deseti let několikrát stěhovala, aby se v roce 1960 vrátila na původní místo na Školním náměstí a pod vedení J.Jeřábka. V roce 1960 je budova školy opravena a postupně roste počet tříd.

V červenci 1965 odchází na vlastní žádost ze zdravotních důvodů ze školství J.Jeřábek. Novým ředitelem se stává Jiljí Buček. Škola má v té době šest tříd s devadesáti žáky všech postupných ročníků. V lednu 1966 je zahájena generální oprava budovy s instalací ústředního topení. Ve školním roce 1968/69 začala při zvláštní škole pracovat také školní družina. Do nově zřízené funkce zástupce ředitele nastupuje od září 1972 Ladislav Kunčar. Po jmenování J.Bučka okresním školním inspektorem je L.Kučnar v srpnu 1974 ustanoven ředitelem školy. Zástupcem ředitele se stává Antonín Svoboda. V roce 1985 nastupuje na jeho místo Ladislava Stopková. V březnu 1989 byla zahájena rozsáhlá oprava školy. Byla instalována elektroosmóza k odstranění značné vlhkosti z celého přízemí budovy. V srpnu 1990 byla ředitelkou školy jmenována Ladislava Stopková, zástupkyní ředitelky Alena Ichová. V této funkci poté pracovala ještě Jana Stanzelová a Hana Měráková. Ve školním roce 1992/93 byla při zvláštní škole zřízena třída pomocné (nyní speciální) školy.

Do právní subjektivity vstupuje Zvláštní škola Rýmařov 1. ledna 1995. Téhož roku byla vybudována v těsném sousedství školy vlastní školní dílna a cvičná kuchyně pro potřeby pracovního vyučování. Budovu uvolnil Městský úřad Rýmařov a předal ji škole k užívání. Od roku 2001 je zřizovatelem školy Moravskoslezský kraj. V roce 2002 byla jmenována ředitelkou školy Hana Měráková, která školu řídí doposud. Od roku 2006 se přestal užívat název „zvláštní škola“ a byl nahrazen názvem „základní škola“. Naše škola nyní nese název Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace. Ve škole jsou vyučováni žáci s různým stupněm mentálního postižení, více vadami a autismem.

Ve školním roce 2005 proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení ve škole. Bylo vybudováno hygienické zařízení odpovídající normám a v přízemí bezbariérové prostředí pro děti se zdravotním postižením. V roce 2009 byla zcela rekonstruována sousední budova školní dílny – prostory pro praktickou výuku byly rozšířeny a v doposud nevyužitém podkroví byla vybudována herna školní družiny a další učebna. V roce 2013 byla v hlavní budově školy vyměněna okna a zateplena fasáda.

Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Historie školy