Nacházíte se zde: Úvod » Úvod

Úvod

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, je samostatně zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou zde vyučováni žáci s lehkým mentálním postižením. Současně jsou v jedné třídě (případně formou individuální integrace), vyučováni i žáci ZŠ speciální se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, žáci s kombinovanými vadami a autisté. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem.

Výuka v některých třídách probíhá v odděleních, tzn. že ve třídě jsou současně vyučovány dva, případně i více postupných ročníků. O žáky pečují učitelé (speciální pedagogové) a podle potřeby i asistenti pedagoga.

Obrázky:

Naše škola se ve své výchovně vzdělávací činnosti dlouhodobě zaměřuje na environmentální výchovu a zdravý životní styl. Pro žáky nabízíme široký výběr školních zájmových kroužků.

Škola poskytuje i zájmové vzdělávání ve školní družině. Při škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od 11.30 do 16 hodin.

Nemáme samostatnou školní jídelnu, stravování pro žáky je však zajištěno. Žáci se mohou stravovat v jídelně Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, na Divadelní ulici. Pro žáky 1. - 3.ročníku je zajištěn pedagogický doprovod.

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

  • Název školního projektu: Malí čtenáři z Rýmařova

Aktivity projektu:

  • čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Hlavní cíl projektu: zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Naše škola

Ve škole se pobavíte.

Něčemu se naučíte.

A něco vytvoříte.

Nacházíte se zde: Úvod » Úvod