Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Základní informace

Základní informace

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, je samostatně zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou zde vyučováni žáci s lehkým mentálním postižením. Současně jsou zde vyučováni i žáci ZŠ speciální se středně těžkým mentálním postižením, případně žáci s více vadami, těžkým mentálním postižením, nebo autisté. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem.

Výuka v některých třídách probíhá v odděleních, tzn. že ve třídě jsou současně vyučovány dva, případně i více postupných ročníků. O žáky pečují učitelé (speciální pedagogové) a podle potřeby i asistenti pedagoga.

Obrázky:

Škola poskytuje i zájmové vzdělávání ve školní družině. Při škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od 11.30 do 16 hodin.

Nemáme samostatnou školní jídelnu, stravování pro žáky je však zajištěno. Žáci se mohou stravovat v jídelně Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, na Divadelní ulici. Pro žáky 1. stupně ZŠ a pro žáky ZŠ speciální je zajištěn pedagogický doprovod.

Nacházíte se zde: Úvod » O škole » Základní informace